Vaata meie koolitusi

KOOLITUSED 

Kampaania! Õhtune raamatupidamise algkursus Tallinnas (14.05-20.06.2024) NB! Soodsam hind ja pikem kursus! Saab vaadata veebis!

0

Kampaania! Õhtune Raamatupidamise algkursus 14.05-20.06.2024 NB! Soodsam hind ja pikem kursus!

 

Lektor(id):

Margus Tirp (lõpetanud Audentese Ülikooli rahvusvahelise finantsjuhtimise eriala. Majandusarvestuse Keskuse lektor alates 2000.a. Vabakutseline lektor. Ettevõtja. PKL AS pearaamatupidaja kuni 2014)

Toomas Schipai (lõpetanud TTÜ Majandusteaduskonna raamatupidamise ja finantsanalüüsi eriala. Majandusarvestuse Keskuse lektor alates 1994.a. Majandusarvestuse Keskuse juhataja)

Toimub: Tallinna Tööstushariduskeskuses (Sõpruse pst.182, Tallinn)

Kursused kestavad 64 akadeemilist tundi (48 tundi auditoorset tööd ning 16 tundi iseseisvat tööd).

Õppetöö toimub kaks korda nädalas teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.00-21.00 (kokku 12 korda) 14.05; 16.05; 21.05; 23.05; 28.05; 30.05; 04.06; 06.06; 11.06; 13.06; 18.06; 20.06.2024

 

Soodushind: 215 EUR (käibemaksu ei lisandu). Arved saadame välja umbes 10 päeva enne kursuse algust. Tasumise tähtajaks on koolituse esimene päev. Kursuse eest saab tasuda osade kaupa. Täpsem info tel. 5652101 Toomas Schipai.

REGISTREERU

RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUS

Majandusarvestuse Keskusel on üle 20-aastane kogemus raamatupidamise algkursuse korraldamisel. Pikaajaline kogemus ja koolitusel osalejate poolt antud kõrge hinnang annab tunnistust sellest, et tegemist on ühe parima kursusega Eestis omasuguste seas.

Kiirkursustest eristub meie kursus eelkõige laiema teemaderingi käsitlemisega. Lisaks teooriale lahendatakse praktilise sisuga ülesandeid, antakse kodutöid ja kindlustatud on lektorite tagasiside erialaste küsimuste osas. Kodutöid saab esitada üle vaatamiseks maili teel ja neid kontrollitakse individuaalselt. Kuulaja saab endale kausta mahuka koolitusmaterjaliga, mis sisaldab  lektorite loenguid, kursusel vajaminevat seadusandlust, sise-eeskirjade ja kontoplaanide näidiseid, raamatupidamise aastaaruande koostamise juhendit ning koduseid ja loengus lahendatavaid ülesandeid.

48 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja kodused ülesanded annavad huvilistele hea võimaluse astuda esimesi samme raamatupidaja erialal. Kursuse hinna ja kvaliteedi suhtega on kuulajad alati rahule jäänud.

Loenguid salvestatakse ja puudutud tunde saab järele vaadata veebis (Youtube). Soovitame osalejatel käia kohal kõigis loengutes. Algteadmiste omandamine on kõige efektiivsem kontaktõppes. Loengud on üles ehitatud ja teemasid võetakse läbi järjekorras lihtsamalt keerulisemale. Kontaktõppes saab lektor individuaalselt anda  täiendavaid selgitusi või -ülesandeid, kui mõni teema osutub keeruliseks ning osalejal on võimalus kohapeal vajadusel esitada lisaküsimusi või saada abi ülesannete lahendamisel.

KELLELE KURSUS ON MÕELDUD:

· Algajad, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega.

· Ühe valdkonnaga tegelenud raamatupidajad.

· Väike- ja perefirmade juhid ja raamatupidajad.

· Ettevõtjad.

ÕPIVÄLJUNDID

Majandusarvestuse Keskuse raamatupidamise algkursuse lõpetanu:

· on läbinud kursuse vastavalt õppekavale ja sooritanud Majandusarvestuse Keskuse testi;

· oskab korraldada väikeettevõtte raamatupidamist;

· on tutvunud põhiliste arvestusvaldkondadega;

· omandanud algteadmised investeerimisest ja finantseerimisest;

· oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;

· tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone;

· oskab leida lahendusi ettevõtet puudutavatele raamatupidamislikele küsimustele.

I – III ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai Sissejuhatus. Raamatupidamise algtõdede tutvustamine. Terminoloogia. Bilanss. Kahekordne kirjendamine. Bilansis toimuvad muudatused. Äriseadustik (muudatused 2023). Aktsia- ja osakapital. Sissemaksed aktsia- või osakapitali.

IV – VI ÕPPEPÄEV Lektor: Margus Tirp Kassa- ja pangaoperatsioonide arvestus. Ostuarveldused. Laoarvestus. Inventuurid. Dokumentatsioon. Müügiarvestus. Kulud. Käibe- ja tulumaks. Muudatused 2024.

VII ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai Palgaarvestus. Sotsiaalmaks. Maksuvaba tulu arvestus 2024. Üksikisiku tulumaks. Töötuskindlustusmaksed. Erisoodustused. Töölähetused. Isikliku sõiduauto kasutamise kulud. Tööandja sõiduauto kasutamine.

VIII ÕPPEPÄEV Lektor Margus Tirp Dividendide arvestus. Rendiarvestus.

IX ja X ÕPPEPÄEV Lektor Margus Tirp Põhivara, amortisatsioon. Tootmise ülesanne.

XI ja XII ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai Puhkusetasu, haigusraha, erisoodustused, vastuvõtukulud. Raamatupidamisaruannete koostamise põhimõtted. Raamatupidamise aastaaruande koostamise näidisülesanne. Pädevustest.

Kõigil õhtutel koolitus 18.00-21.00. Kursus kestab 64 akadeemilist tundi (48  tundi auditoorset tööd ning 16 tundi iseseisvat tööd).

Kursusel antakse kuulajatele koduseid ülesandeid, mida saab esitada lektoritele maili teel kontrollimiseks ja tagasiside saamiseks.

RAAMATUPIDAJA ALGKURSUSE ÕPPEKAVA KOOSTAMISEL OLEME LÄHTUNUD RAAMATUPIDAJA KUTSESTANDARDITEST 5 JA 6. KURSUS LÕPEB 20 KÜSIMUSEST KOOSNEVA TESTIGA JA OSALEJA SAAB TUNNISTUSE, MIS SISALDAB KÄSITLETUD TEEMADE LOETELU.

Categories: ,