Vaata meie koolitusi

KOOLITUSED 

Õhtune raamatupidaja täiendõpe Tallinnas (15.10-31.10.2019)

0

Õhtune raamatupidaja täiendõpe Tallinnas (15.10-31.10.2019)

Start time: 15.10.2019 – 31.10.2019 (18:00 – 21:00) – Uuri lähemalt

Õhtune raamatupidaja täiendõpe Tallinnas

15.10-31.10.2019

Lektor(id): Sven Siling, Tõnis Jakob, Kaia Loob, Avo Viluoja

Toimub: Tallinna Tööstushariduskeskuses (Sõpruse pst. 182, Tallinn ) kolmel järjestikusel nädalal 15.10.-31.10.2019 teisipäeva ja neljapäeva õhtuti kell 18.00-21.00.

Hind: 240 EUR + käibemaks 48 EUR

NB! Majandusarvestuse Keskuse algkursusel osalenutele soodushind!!!

REGISTREERU

Kellele on kursus mõeldud?

· Raamatupidajad.
· Raamatupidaja assistendid.
· Äriühingu raamatupidamist korraldavad isikud.

ÕPIVÄLJUNDID.

Majandusarvestuse Keskuse raamatupidaja täiendõppe lõpetanu:

· on läbinud kursuse vastavalt õppekavale;

· tunneb maksustamist käibe- ja tulumaksuga (üldpõhimõtted, enamlevinud erijuhud ja osalejate konkreetsed küsimused);

· tunneb tööseadusandlust (üldpõhimõtted, enamlevinud erijuhud ja osalejate konkreetsed küsimused);

· teab raamatupidamisarvestuse aktuaalsemaid teemasid ja oskab kajastada enamlevinud majandustehinguid;

· oskab koostada raamatupidamise aastaaruannet (s.h. rahavoogude aruannet).

.

 

KURSUSE KAVA:

15.10.2019 kell 18.00-21.00 Tulumaks.
17.10.2019 kell 18.00-21.00 Raamatupidamine I
22.10.2019 kell 18.00-21.00 Käibemaks
24.10.2019 kell 18.00-21.00 Raamatupidamine II
29.10.2019 kell 18.00-21.00 Tööseadusandlus
31.10.2019 kell 18.00-21.00 Raamatupidamine III
.

 

A. RAAMATUPIDAMINE I-III. Lektor: Sven Siling (BDO AS)

Eesmärgiks on käsitleda Eesti finantsaruandluse standardi peamisi põhimõtteid, mis on vajalikud finantsaruannete koostamiseks. Kompleksülesande lahendamise abil antakse ülevaade enamlevinumate tehingute kajastamisest raamatupidamises ning bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande koostamisest.

Valdkonnad, mida kursusel käsitletakse: aastaaruande koostamise üldpõhimõtted, nõuded aastaaruande esitusviisile, algbilansi koostamine, olulisemate varade ja kohustiste kajastamine (sh raha, nõuded, varud, põhivarad, võlad hankijatele, maksuvõlad, eraldised), rendiarvestus, tulude ja kulude periodiseerimine ning aruandekuupäevajärgsed sündmused. Lisaks sisaldab kursus ka kodutööd.

.

B. TULUMAKS. Lektor: Tõnis Jakob (vabakutseline lektor)

Millal maksustatakse tulu ja millal kulu.
Dividendide ja laenude uus maksukäsitlus.
Ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulu ning erisoodustuste eristamine.
Sõiduauto ja kaubiku kasutamisega seotud maksuprobleemid.
Maksukontrolli uus käsitlus.
Tehingud mitteresidentidega ja tulumaksu kinnipidamine väljamakselt.

.

C. KÄIBEMAKS. Lektor: Kaia Loob (Maksu- ja Tolliamet)

– Maksustamise üldpõhimõtted;

– Käibe toimumise aeg;

– Ühendusesisene käive ja soetamine ning planeeritavad muudatused piiriüleste kaubatehingute puhul;

– Eksport ja import;

– Teenuste maksustamise põhireegel ja erandid;

– Digiteenuste maksustamine (MOSS) ning planeeritavad muudatused MOSS süsteemis;

– Kinnisasjade maksustamine;

– Siseriiklik pöördmaksustamine;

– Sõiduautode sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangud;

– Sisendkäibemaksu korrigeerimise kord.

.

D. TÖÖSEADUSANDLUS – Tööaeg ja töötasu töösuhtes. Lektor: Avo Viluoja (vabakutseline lektor)

– Töölepingu seadus. Töölepingu eristamine teistest võlaõiguslikest lepingutest. Töölepingu sõlmimine, töötaja registreerimine;

– Tööaeg. Töö tegemise aja piirang, ületunnitöö, öötöö, tööaja arvestuse liigid;

– Puhkeaeg;

– Valveaeg;

– Töötasu ja muud tasud. Sissenõutavaks muutunud summad, viivis;

– Puhkus. Puhkuse arvestus ja kasutamine. Puhkuse aegumine;

– Töötaja vastutus, kahju hüvitamine;

– Töölepingu lõppemine. Alused, etteteatamine, selle kohustuse mittejärgimine, tagajärjed, hüvitised;

– Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine. Tähtajad, võimalikud nõuded.

.

Kursuse maht on 24 akadeemilist tundi.

Kursuse hind 288 EUR (koos käibemaksuga) sisaldab loenguid, jaotusmaterjale. Kursusel saab osaleda ka 1. õhtu kaupa. 1 õhtu hind on 60€ (koos käibemaksuga).
Meie kursustel osalenud ja selle eest tasunud füüsiline isik saab maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata tasutud koolituskulud.

NB! MAJANDUSARVESTUSE KESKUSE ALGKURSUSEL OSALENUTELE SOODUSHIND 240€ (koos käibemaksuga)!!!

EM Majandusarvestuse OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

RAAMATUPIDAJA TÄIENDÕPPE ÕPPEKAVA KOOSTAMISEL ON LÄHTUTUD RAAMATUPIDAJA KUTSESTANDARDITEST 6 JA 7.

KURSUSEL OSALEJA SAAB TUNNISTUSE.

Categories: ,