Vaata meie koolitusi

KOOLITUSED 

Raamatupidamise algkursus Tallinnas tööpäevadel (13.-15.02 ja 21.-22.02.2019)

0

Raamatupidamise algkursus Tallinnas tööpäevadel (13.-15.02 ja 21.-22.02.2019)

Start time: 13.02.2019 – 21.02.2019 (10:00 – 17:15) – Uuri lähemalt

Raamatupidamise algkursus Tallinnas 13.-15.02 ja 21.-22.02.2019

Lektor(id): Margus Tirp, Toomas Schipai

Toimub: Tallinnas, Tähetorni hotellis (Tähetorni 16, Tallinn)

Hind: 210 EUR (käibemaksu ei lisandu)

 

 

 

REGISTREERU

RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUS

Majandusarvestuse Keskusel on üle 20. aastane kogemus raamatupidamise algkursuse korraldamisel. Pikaajaline kogemus ja koolitusel osalejate poolt antud kõrge hinnang annab tunnistust sellest, et tegemist on ühe parima kursusega Eestis omasuguste seas. Paljud Eesti juhid ja otsustajad on saanud oma esimesed raamatupidamisteadmised meie juures.

Kellele on kursus mõeldud?

· Algajad, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega.
· Ühe valdkonnaga tegelenud raamatupidajad.
· Väike- ja perefirmade juhid ja raamatupidajad.
· Ettevõtjad.

ÕPIVÄLJUNDID

Majandusarvestuse Keskuse raamatupidamise algkursuse lõpetanu:

· on läbinud kursuse vastavalt õppekavale ja sooritanud Majandusarvestuse Keskuse testi;

· oskab korraldada väikeettevõtte raamatupidamist;

· on tutvunud põhiliste arvestusvaldkondadega;

· omandanud algteadmised investeerimisest ja finantseerimisest;

· oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;

· tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone;

· oskab leida lahendusi ettevõtet puudutavatele raamatupidamislikele küsimustele.

 

I ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai (Majandusarvestuse Keskus)
Sissejuhatus. Raamatupidamise algtõdede tutvustamine. Terminoloogia. Bilanss. Kahekordne kirjendamine. Bilansis toimuvad muudatused.

II ÕPPEPÄEV Lektor: Margus Tirp (Majandusarvestuse Keskus)
Kassa- ja pangaoperatsioonide arvestus. Ostuarveldused. Laoarvestus. Inventuurid. Dokumentatsioon.

III ÕPPEPÄEV Lektor: Lektor Toomas Schipai (Majandusarvestuse Keskus).
Palgaarvestus. Sotsiaalmaks. Ravikindlustusmakse. Üksikisiku tulumaks. Töötuskindlustusmaksed. Erisoodustused. Töölähetused. Isikliku sõiduauto kasutamise kulud. Tööandja sõiduauto kasutamine.

Lektor Margus Tirp (Majandusarvestuse Keskus).
Põhivara, amortisatsioon. Tootmise ülesanne.

IV ÕPPEPÄEV Lektor: Margus Tirp (Majandusarvestuse Keskus)
Müügiarvestus. Kulud. Käibe- ja tulumaks. Dividendide arvestus. Rendiarvestus.

V ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai (Majandusarvestuse Keskus)
Äriseadustik. Äriühingute liigid ja nende erinevused. Aktsia- ja osakapital. Sissemaksed aktsia- või osakapitali. Raamatupidamisaruannete koostamise põhimõtted. Raamatupidamise aastaaruande koostamise näidisülesanne. Pädevustest.

Kõik päevad kestavad 10.00-17.15.

Kursusel antakse osalejatele koduseid ülesandeid, mida saab esitada lektoritele maili teel kontrollimiseks ja tagasiside saamiseks.

Kursuse hind 210 EUR (käibemaksu ei lisandu) sisaldab loenguid ja mahukat jaotusmaterjali.
Meie kursustel osalenud ja selle eest tasunud füüsiline isik saab maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata tasutud koolituskulud.

EM Majandusarvestuse OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

RAAMATUPIDAJA ALGKURSUSE ÕPPEKAVA KOOSTAMISEL OLEME LÄHTUNUD RAAMATUPIDAJA KUTSESTANDARDITEST 5 JA 6. KURSUS LÕPEB 20 KÜSIMUSEST KOOSNEVA TESTIGA JA OSALEJA SAAB TUNNISTUSE, MIS SISALDAB KÄSITLETUD TEEMADE LOETELU.

 

Categories: ,