Vaata meie koolitusi

KOOLITUSED 

Firmast

Majandusarvestuse Keskus (EM Majandusarvestuse OÜ) on täiskasvanute koolituskeskus Tallinnas, mis korraldab raamatupidamisalast alg- ja täiendõpet Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Pakume avatud lühiajalisi koolitusi ja teabepäevi erinevatel teemadel. Anname teadmisi ja õpetame oskuseid, mida on vaja igapäevatöös.

 

Raamatupidaja, on see amet, kunst või elatusvahend ?

Inimesed, kes enne raamatupidamisega kokku pole puutunud, sõnastavad vastuse sellele küsimusele tavaliselt pärast meie algkursuse läbimist. Need, kellele raamatupidamine on juba tükimat aega leiva lauale toonud, leiavad edasijõudnute kursustelt oma teadmistele kinnitust muuhulgas ka ülaltoodud küsimusele. Ja igaühel võiks olla oma vastus, sest niipalju, kui on inimesi, on ka erinevaid seisukohti ja arvamusi.

Majandusarvestuse Keskus käib oma kolmandat aastakümmet. Selle aja jooksul on koolitatud tuhandeid inimesi, selgitatud algtõdesid ja toimetatud kogenud raamatupidajate koolitusturul. Lisaks kursuste sisukirjeldusele tuuakse allpool välja üht-teist kursuste ajaloo kohta. Kursused jagunevad sisult ja eesmärgilt kolmeks.

Algõpe

Kõige kauem on korraldatud raamatupidamise algõppe kursust. Algõppega alustati siis, kui kaasaegset arvutiraamatupidamist veel polnudki ja enamus töid tehti käsitsi, abiks arvelaud või lauakalkulaator. Algõppe eesmärgiks ei saa olla raamatupidaja täielik ettevalmistamine, nii lühikese ajaga on see võimatu ülesanne. Kindlasti on juhuseid, kus inimene suudab viie päevaga endale ameti põhitõed selgeks teha ja saadud teadmistega raamatupidajaks tööle läheb. Algõppe põhiliseks eesmärgiks on siiski kursuslastele algteadmiste andmine, eeskätt neil, kes pole üldse või on vähe raamatupidamisega kokku puutunud. Edasine peaks olema juba inimese enda kätes, et iseseisva tööga või kogenud raamatupidaja juhendamisel edasisi ametioskusi omandada. Kursuse üheks tugevaks pooleks on muuhulgas see, et lektorid on lisaks põhjalikule teoreetilisele ettevalmistusele tegevad praktilise raamatupidamise vallas ka igapäevaselt. Kuulajatel on võimalus pärast kursuse lõppu lektoritega ühendust võtta ja praktilistele erialastele küsimustele vastuseid saada. Paljude kursuslastega on käivitunud pikemad koostööprojektid.

Täiendõpe

Raamatupidaja kutsepädevusõpe on aastase põhjaliku kursusena käivitatud juba eelmisel sajandil. Ajad muutuvad ja tänaseks on ette valmistanud mõnevõrra lühem kursus, mis on mõeldud eelkõige raamatupidajatele, kes tahavad lisaks koolis õpitule saada praktilisi nõuandeid oma eriala spetsialistidelt ja laiendada oma silmaringi erinevate asjakohaste teemade loengutes. Kursusi on võimalik külastada ka üksikute loengute haaval. Kes peab ennast finantsanalüüsis tugevaks, võib need loengud vahele jätta ja osaleda nt ainult maksunduse loengutel jne. Majandusarvestuse Keskuse kutsepädevusõppe kursuse läbimine on oodatud kirjeks tööotsijate CV-des ja kõrgetasemelised Tartu Ülikooli õppejõud on oma kogemustega iga kursuse kaunistuseks. Kursuse lõpetanute tulemused raamatupidajate kutseeksamitel on reeglina olnud positiivsed.

Teabepäevad

Erinevad teabepäevad ja lühikursused on täiendanud raamatupidajate teadmisi juba mitmeid aastaid. Seadusemuudatused ei sünni üleöö ja enne muudatuste kehtima hakkamist eelneb kindlasti seaduste tutvustamine asjaomaste instantside poolt. Maksuseaduste muudatuste kohta peab Maksu- ja Tolliamet ka tasuta loenguid, kuid nendele ei pruugi kõik soovijad mahtuda ja osalejate suure arvu tõttu jääb väheseks ka lektoriga personaalse suhtlemise võimalus. Taolisi loenguid korraldame vastavalt nõudlusele. Veel on pakutavate kursuste hulgas kahepäevane täiendõpe, kuhu on lektoriteks kutsutud raamatupidajatele tarvilike erialade tippspetsialistid ja kus käsitletakse nii teoreetilist osa kui ka muutusi igapäevases raamatupidaja töös.

Kursused toimuvad põhiliselt hotellides üle Eesti. Mitmepäevaste kursuste puhul annab see kaugemalt tulnutele kohapeal ööbimise võimaluse, mida on ka alati kasutatud. Põhilisteks kursuste korraldamise kohtadeks on kujunenud Tallinn, Tartu ja Pärnu. Vajadusel on lektorid valmis tegema ettevõttesiseseid koolitusi. Meie lektoreid on tellitud esinema erinevatele konverentsidele ja õppeasutustesse. Lektorid on võimelised erialaseid loenguid pidama eesti, vene, soome ja inglise keeles.

EM Majandusarvestuse OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner!

Koolituskaart

 

Teile edu soovides

Toomas Schipai
Majandusarvestuse Keskuse juhataja

Margus Tirp
Majandusarvestuse Keskuse lektor