Vaata meie koolitusi

KOOLITUSED 

Partnerid

Keskus ühendab konsultante ja majandusarvestusalal töötavaid spetsialiste erinevatest firmadest, riiklikest institutsioonidest ja teadusasutustest. Programmide koostamisele ja kursuste läbiviimisele aitavad kaasa seaduste tegijad ja rakendajad – spetsialistid ministeeriumitest, maksuametist, Audiitorkogu juhatusest, Raamatupidamise Toimkonnast, audiitorfirmadest ja lektorid ülikoolidest.

Tallinna Tehnikaülikool
Tartu Ülikool
KPMG
Rahandusministeerium
Maksuamet
Hansapank
Audiitorkogu
Rimess MRI
Rödl & Partner
Koolitusportaal OÜ