Vaata meie koolitusi

KOOLITUSED 

Kampaania! Õhtune raamatupidamise algkursus Tallinnas (18.01-23.02.2022) NB! Soodsam hind ja pikem kursus!

0

Kampaania! Õhtune Raamatupidamise algkursus 18.01.-23.02.2022 NB! Soodsam hind ja pikem kursus!

Lektor(id):

Margus Tirp (lõpetanud Audentese Ülikooli rahvusvahelise finantsjuhtimise eriala. Majandusarvestuse Keskuse lektor alates 2000.a. Vabakutseline lektor. Ettevõtja. PKL AS pearaamatupidaja kuni 2014)

Toomas Schipai (lõpetanud TTÜ Majandusteaduskonna raamatupidamise ja finantsanalüüsi eriala. Majandusarvestuse Keskuse lektor alates 1994.a. Majandusarvestuse Keskuse juhataja)

Toimub: Tallinn, Kadaka Konverentsikeskuses (Kadaka tee 4, Tallinn).

Kursused kestavad 64 akadeemilist tundi (48 tundi auditoorset tööd ning 16 tundi iseseisvat tööd).

Õppetöö toimub kaks korda nädalas teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 18.00-21.00 (kokku 12 korda) 18.01; 19.01; 25.01; 26.01; 01.02; 02.02; 08.02; 09.02; 15.02; 16.02; 22.02 ja 23.02.2022.

Soodushind: 205 EUR (käibemaksu ei lisandu). Arved saadame välja umbes 10 päeva enne kursuse algust, kui toimumine on kindel. Tasumise tähtajaks on koolituse esimene päev. Kursuse eest saab tasuda osade kaupa. Täpsem info tel. 5652101 Toomas Schipai.

 

NB!Kursusel osalemiseks tuleb esitada üks järgnevatest tõenditest:

Vaktsineerimiskuuri läbimist tõendav immuniseerimistõend koos isikut tõendava dokumendiga;

Tõend haiguse läbipõdemise kohta;

Negatiivne PRC-test, mis ei ole vanem kui 72 tundi;

Tervishoiuteenuse osutaja tehtud antigeenide kiirtest, mis pole vanem kui 48 tundi.

Kohapeal on võimalik osta ja teha enne loengu algust kiirtesti (5 €). Sel juhul tuleb arvestada 15-20 minutilise ajakuluga. Testi peab tegema kõigil teisipäevadel – kokku 6 testi. 1 test kehtib T ja K ja ainult Kadaka Konverentsikeskuses.

 

REGISTREERU

RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUS

Majandusarvestuse Keskusel on üle 20. aastane kogemus raamatupidamise algkursuse korraldamisel. Pikaajaline kogemus ja koolitusel osalejate poolt antud kõrge hinnang annab tunnistust sellest, et tegemist on ühe parima kursusega Eestis omasuguste seas.

Kiirkursustest eristub meie kursus eelkõige laiema teemaderingi käsitlemisega. Lisaks teooriale lahendatakse praktilise sisuga ülesandeid, antakse kodutöid ja kindlustatud on lektorite tagasiside erialaste küsimuste osas. Kodutöid saab esitada üle vaatamiseks maili teel ja neid kontrollitakse individuaalselt. Kuulaja saab endale kausta mahuka koolitusmaterjaliga, mis sisaldab  lektorite loenguid, kursusel vajaminevat seadusandlust, sise-eeskirjade ja kontoplaanide näidiseid, raamatupidamise aastaaruande koostamise juhendit ning koduseid ja loengus lahendatavaid ülesandeid.

48 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja kodused ülesanded annavad huvilistele hea võimaluse astuda esimesi samme raamatupidaja erialal. Kursuse hinna ja kvaliteedi suhtega on kuulajad alati rahule jäänud.

KELLELE KURSUS ON MÕELDUD ?

· Algajad, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega.

· Ühe valdkonnaga tegelenud raamatupidajad.

· Väike- ja perefirmade juhid ja raamatupidajad.

· Ettevõtjad.

ÕPIVÄLJUNDID.

Majandusarvestuse Keskuse raamatupidamise algkursuse lõpetanu:

· on läbinud kursuse vastavalt õppekavale ja sooritanud Majandusarvestuse Keskuse testi;

· oskab korraldada väikeettevõtte raamatupidamist;

· on tutvunud põhiliste arvestusvaldkondadega;

· omandanud algteadmised investeerimisest ja finantseerimisest;

· oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;

· tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone;

· oskab leida lahendusi ettevõtet puudutavatele raamatupidamislikele küsimustele.

I – III ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai
Sissejuhatus. Raamatupidamise algtõdede tutvustamine. Terminoloogia. Bilanss. Kahekordne kirjendamine. Bilansis toimuvad muudatused. Äriseadustik. Äriühingute liigid. Aktsia- ja osakapital. Sissemaksed aktsia- või osakapitali.

IV – VI ÕPPEPÄEV Lektor: Margus Tirp
Kassa- ja pangaoperatsioonide arvestus. Ostuarveldused. Laoarvestus. Inventuurid. Dokumentatsioon. Müügiarvestus. Kulud. Käibe- ja tulumaks.

VII ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai
Palgaarvestus. Sotsiaalmaks. Üksikisiku tulumaks. Maksuvaba tulu arvestus 2021. Töötuskindlustusmaksed. Erisoodustused. Töölähetused. Isikliku sõiduauto kasutamise kulud. Tööandja sõiduauto maksustamine 2022.
VIII ÕPPEPÄEV Lektor Margus Tirp
Dividendide arvestus. Rendiarvestus.

IX ja X ÕPPEPÄEV Lektor Margus Tirp
Põhivara, amortisatsioon. Tootmise ülesanne.

XI ja XII ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai
Raamatupidamisaruannete koostamise põhimõtted. Raamatupidamise aastaaruande koostamise näidisülesanne. Pädevustest.

Kõigil õhtutel koolitus 18.00-21.00. Kursus kestab 64 akadeemilist tundi (48  tundi auditoorset tööd ning 16 tundi iseseisvat tööd).

Kursusel antakse kuulajatele koduseid ülesandeid, mida saab esitada lektoritele maili teel kontrollimiseks ja tagasiside saamiseks.
RAAMATUPIDAJA ALGKURSUSE ÕPPEKAVA KOOSTAMISEL OLEME LÄHTUNUD RAAMATUPIDAJA KUTSESTANDARDITEST 5 JA 6. KURSUS LÕPEB 20 KÜSIMUSEST KOOSNEVA TESTIGA JA OSALEJA SAAB TUNNISTUSE, MIS SISALDAB KÄSITLETUD TEEMADE LOETELU.

Categories: ,