Vaata meie koolitusi

KOOLITUSED 

Kampaania! Õhtune raamatupidamise algkursus Tallinnas (31.03-07.05.2020) NB! Soodsam hind ja pikem kursus!

0

Kampaania! Õhtune Raamatupidamise algkursus 31.03.-07.05.2020  NB! Soodsam hind ja pikem kursus!

Lektor(id):

Margus Tirp (lõpetanud Audentese Ülikooli rahvusvahelise finantsjuhtimise eriala. Majandusarvestuse Keskuse lektor alates 2000.a. Vabakutseline lektor. Ettevõtja. PKL AS pearaamatupidaja kuni 2014)

Toomas Schipai (lõpetanud TTÜ Majandusteaduskonna raamatupidamise ja finantsanalüüsi eriala. Majandusarvestuse Keskuse lektor alates 1994.a. Majandusarvestuse Keskuse juhataja)

Toimub: Tallinn, Tallinna Tööstushariduskeskuses (Sõpruse pst. 182, Tallinn) teisipäeviti ja neljapäeviti (31.03; 02.04; 07.04; 09.04; 14.04; 16.04; 21.04; 23.04; 28.04; 30.04; 05.05; 07.05.2020).

Kursused kestavad 64 akadeemilist tundi (48 tundi auditoorset tööd ning 16 tundi iseseisvat tööd).

Õppetöö toimub kaks korda nädalas teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.00-21.00 (kokku 12 korda).

Soodushind: 195 EUR (käibemaksu ei lisandu). Kursuse eest saab tasuda osade kaupa. Täpsem info tel. 5652101 Toomas Schipai.

REGISTREERU

RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUS

Majandusarvestuse Keskusel on üle 20. aastane kogemus raamatupidamise algkursuse korraldamisel. Pikaajaline kogemus ja koolitusel osalejate poolt antud kõrge hinnang annab tunnistust sellest, et tegemist on ühe parima kursusega Eestis omasuguste seas.

Kiirkursustest eristub meie kursus eelkõige laiema teemaderingi käsitlemisega. Lisaks teooriale lahendatakse praktilise sisuga ülesandeid, antakse kodutöid ja kindlustatud on lektorite tagasiside erialaste küsimuste osas. Kodutöid saab esitada üle vaatamiseks maili teel ja neid kontrollitakse individuaalselt. Kuulaja saab endale kausta mahuka koolitusmaterjaliga, mis sisaldab  lektorite loenguid, kursusel vajaminevat seadusandlust, sise-eeskirjade ja kontoplaanide näidiseid ning koduseid ja loengus lahendatavaid ülesandeid.

48 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja kodused ülesanded annavad huvilistele hea võimaluse astuda esimesi samme raamatupidaja erialal. Kursuse hinna ja kvaliteedi suhtega on kuulajad alati rahule jäänud.

KELLELE KURSUS ON MÕELDUD ?

· Algajad, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega.

· Ühe valdkonnaga tegelenud raamatupidajad.

· Väike- ja perefirmade juhid ja raamatupidajad.

· Ettevõtjad.

ÕPIVÄLJUNDID.

Majandusarvestuse Keskuse raamatupidamise algkursuse lõpetanu:

· on läbinud kursuse vastavalt õppekavale ja sooritanud Majandusarvestuse Keskuse testi;

· oskab korraldada väikeettevõtte raamatupidamist;

· on tutvunud põhiliste arvestusvaldkondadega;

· omandanud algteadmised investeerimisest ja finantseerimisest;

· oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;

· tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone;

· oskab leida lahendusi ettevõtet puudutavatele raamatupidamislikele küsimustele.

I – III ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai
Sissejuhatus. Raamatupidamise algtõdede tutvustamine. Terminoloogia. Bilanss. Kahekordne kirjendamine. Bilansis toimuvad muudatused. Äriseadustik. Äriühingute liigid. Aktsia- ja osakapital. Sissemaksed aktsia- või osakapitali.

IV – VI ÕPPEPÄEV Lektor: Margus Tirp
Kassa- ja pangaoperatsioonide arvestus. Ostuarveldused. Laoarvestus. Inventuurid. Dokumentatsioon. Müügiarvestus. Kulud. Käibe- ja tulumaks.

VII ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai
Palgaarvestus. Sotsiaalmaks. Üksikisiku tulumaks. Maksuvaba tulu arvestus 2020. Töötuskindlustusmaksed. Erisoodustused. Töölähetused. Isikliku sõiduauto kasutamise kulud. Tööandja sõiduauto maksustamine 2020.
VIII ÕPPEPÄEV Lektor Margus Tirp
Dividendide arvestus. Rendiarvestus.

IX ja X ÕPPEPÄEV Lektor Margus Tirp
Põhivara, amortisatsioon. Tootmise ülesanne.

XI ja XII ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai
Raamatupidamisaruannete koostamise põhimõtted. Raamatupidamise aastaaruande koostamise näidisülesanne. Pädevustest.

Kõigil õhtutel koolitus 18.00-21.00. Kursus kestab 64 akadeemilist tundi (48  tundi auditoorset tööd ning 16 tundi iseseisvat tööd).

Kursusel antakse kuulajatele koduseid ülesandeid, mida saab esitada lektoritele maili teel kontrollimiseks ja tagasiside saamiseks.
RAAMATUPIDAJA ALGKURSUSE ÕPPEKAVA KOOSTAMISEL OLEME LÄHTUNUD RAAMATUPIDAJA KUTSESTANDARDITEST 5 JA 6. KURSUS LÕPEB 20 KÜSIMUSEST KOOSNEVA TESTIGA JA OSALEJA SAAB TUNNISTUSE, MIS SISALDAB KÄSITLETUD TEEMADE LOETELU.

Categories: ,