Vaata meie koolitusi

KOOLITUSED 

Raamatupidamise algkursus Pärnus laupäevadel (21.09; 28.09; 05.10; 12.10 ja 19.10.2024) Saab vaadata veebis!

0

Raamatupidamise algkursus Pärnus laupäeviti 21.09; 28.09; 05.10; 12.10 ja 19.10.2024.

Lektor(id):

Margus Tirp (lõpetanud Audentese Ülikooli rahvusvahelise finantsjuhtimise eriala. Majandusarvestuse Keskuse lektor alates 2000.a. Vabakutseline lektor. Ettevõtja. PKL AS pearaamatupidaja kuni 2014)

Toomas Schipai (lõpetanud TTÜ Majandusteaduskonna raamatupidamise ja finantsanalüüsi eriala. Majandusarvestuse Keskuse lektor alates 1994.a. Majandusarvestuse Keskuse juhataja)

Toimub Pärnus, Spaa Hotell Viiking (Sadama 15) konverentsisaal Christina laupäevadel 21.09; 28.09; 05.10; 12.10 ja 19.10.2024.

Kursus kõigil päevadel kell 10.00-17.30.

Hind: 219 EUR (käibemaksu ei lisandu). Arved saadame välja umbes 10 päeva enne kursuse algust. Tasumise tähtajaks on koolituse esimene päev. Kursuse eest saab tasuda osade kaupa. Täpsem info tel. 5652101 Toomas Schipai.

REGISTREERU

RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUS

Majandusarvestuse Keskusel on üle 25-aastane kogemus raamatupidamise algkursuse korraldamisel. Pikaajaline kogemus ja koolitusel osalejate poolt antud kõrge hinnang annab tunnistust sellest, et tegemist on ühe parima kursusega Eestis omasuguste seas.

Kiirkursustest eristub meie kursus eelkõige laiema teemaderingi käsitlemisega. Lisaks teooriale lahendatakse praktilise sisuga ülesandeid, antakse kodutöid ja kindlustatud on lektorite tagasiside erialaste küsimuste osas. Kodutöid saab esitada üle vaatamiseks maili teel ja neid kontrollitakse individuaalselt. Kuulaja saab endale kausta mahuka koolitusmaterjaliga, mis sisaldab  lektorite loenguid, kursusel vajaminevat seadusandlust, sise-eeskirjade ja kontoplaanide näidiseid ning koduseid ja loengus lahendatavaid ülesandeid.

Loenguid salvestatakse ja puudutud tunde saab järele vaadata veebis (Youtube). Soovitame osalejatel käia kohal kõigis loengutes. Algteadmiste omandamine on kõige efektiivsem kontaktõppes. Loengud on üles ehitatud ja teemasid võetakse läbi järjekorras lihtsamalt keerulisemale. Kontaktõppes saab lektor individuaalselt anda  täiendavaid selgitusi ja/või -ülesandeid, kui mõni teema osutub keeruliseks ning osalejal on võimalus kohapeal vajadusel esitada lisaküsimusi või saada abi ülesannete lahendamisel.

40 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja kodused ülesanded annavad huvilistele hea võimaluse astuda esimesi samme raamatupidaja erialal. Kursuse hinna ja kvaliteedi suhtega on kuulajad alati rahule jäänud.

KELLELE KURSUS ON MÕELDUD ?

· Algajad, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega.

· Ühe valdkonnaga tegelenud raamatupidajad.

· Väike- ja perefirmade juhid ja raamatupidajad.

· Ettevõtjad.

ÕPIVÄLJUNDID.

Majandusarvestuse Keskuse raamatupidamise algkursuse lõpetanu:

· on läbinud kursuse vastavalt õppekavale ja sooritanud Majandusarvestuse Keskuse testi;

· oskab korraldada väikeettevõtte raamatupidamist;

· on tutvunud põhiliste arvestusvaldkondadega;

· omandanud algteadmised investeerimisest ja finantseerimisest;

· oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;

· tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone;

· oskab leida lahendusi ettevõtet puudutavatele raamatupidamislikele küsimustele.

 

I ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai (Majandusarvestuse Keskus) Sissejuhatus. Raamatupidamise algtõdede tutvustamine. Terminoloogia. Bilanss. Kahekordne kirjendamine. Bilansis toimuvad muudatused.

II ÕPPEPÄEV Lektor: Margus Tirp (Majandusarvestuse Keskus) Kassa- ja pangaoperatsioonide arvestus. Ostuarveldused. Laoarvestus. Inventuurid. Dokumentatsioon. Põhivara, amortisatsioon. Tootmise ülesanne.

III ÕPPEPÄEV Lektor: Lektor Toomas Schipai (Majandusarvestuse Keskus). Äriseadustik (muudatused 2023). Äriühingute liigid. Aktsia- ja osakapital. Sissemaksed aktsia- või osakapitali. Palgaarvestus. Sotsiaalmaks. Maksuvaba tulu 2024 ja üksikisiku tulumaks. Töötuskindlustusmaksed. Erisoodustused. Töölähetused. Isikliku sõiduauto kasutamise kulud. Tööandja sõiduauto kasutamine.

IV ÕPPEPÄEV Lektor: Margus Tirp (Majandusarvestuse Keskus) Müügiarvestus. Kulud. Käibe- ja tulumaks. Muudatused 2024. Dividendide arvestus. Rendiarvestus.

V ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai (Majandusarvestuse Keskus) Puhkusetasud, haigusrahad, erisoodustused, vastuvõtukulud. Raamatupidamisaruannete koostamise põhimõtted. Raamatupidamise aastaaruande koostamise näidisülesanne. Pädevustest.

Kursusel antakse osalejatele koduseid ülesandeid, mida saab esitada lektoritele maili teel kontrollimiseks ja tagasiside saamiseks.

Päevakava
10.00 – 11.30 Loeng
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Loeng
13.15 – 14.15 Lõuna
14.15 – 15.45 Loeng
15.45 – 16.00 Paus
16.00 – 17.30 Loeng

Kursuse maht on 56 akadeemilist tundi (40  tundi auditoorset tööd ning 16 tundi iseseisvat tööd).

Kursuse maksumus 219 EUR (käibemaksu ei lisandu) sisaldab loengut ja jaotusmaterjale (ei sisalda kohvipause ja lõunat). Meie kursustel osalenud ja selle eest tasunud füüsiline isik saab maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata tasutud koolituskulud.

EM Majandusarvestuse OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

RAAMATUPIDAJA ALGKURSUSE ÕPPEKAVA KOOSTAMISEL OLEME LÄHTUNUD RAAMATUPIDAJA KUTSESTANDARDITEST 5 JA 6. KURSUS LÕPEB 20 KÜSIMUSEST KOOSNEVA TESTIGA JA OSALEJA SAAB TUNNISTUSE, MIS SISALDAB KÄSITLETUD TEEMADE LOETELU.

Categories: ,