Vaata meie koolitusi

KOOLITUSED 

Raamatupidamise algkursus Tallinnas laupäevadel 05.03; 12.03; 19.03; 26.03 ja 02.04.2022

0

Raamatupidamise algkursus Tallinnas laupäeviti 05.03; 12.03; 19.03; 26.03 ja 02.04.2022

Lektor(id):

Margus Tirp (lõpetanud Audentese Ülikooli rahvusvahelise finantsjuhtimise eriala. Majandusarvestuse Keskuse lektor alates 2000.a. Vabakutseline lektor. Ettevõtja. PKL AS pearaamatupidaja kuni 2014)

Toomas Schipai (lõpetanud TTÜ Majandusteaduskonna raamatupidamise ja finantsanalüüsi eriala. Majandusarvestuse Keskuse lektor alates 1994.a. Majandusarvestuse Keskuse juhataja)

Toimub: Tallinn, Tähetorni hotell (Tähetorni 16) 05.03; 12.03; 19.03; 26.03 ja 02.04.2022.

Hind: 209 EUR (käibemaksu ei lisandu). Arved saadame välja umbes 10 päeva enne kursuse algust, kui toimumine on kindel. Tasumise tähtajaks on koolituse esimene päev. Kursuse eest saab tasuda osade kaupa. Täpsem info tel. 5652101 Toomas Schipai.

 

NB!Kursusel osalemiseks tuleb esitada üks järgnevatest tõenditest:

Vaktsineerimiskuuri läbimist tõendav immuniseerimistõend koos isikut tõendava dokumendiga;

Tõend haiguse läbipõdemise kohta;

Negatiivne PRC-test, mis ei ole vanem kui 72 tundi;

Tervishoiuteenuse osutaja tehtud antigeenide kiirtest, mis pole vanem kui 48 tundi.

Kohapeal on võimalik osta ja teha hommikul enne loengu algust kiirtesti (5 €). Sel juhul tuleb arvestada 15-20 minutilise ajakuluga. Testi peab tegema kõigil loengupäevadel ja see kehtib ainult Tähetorni hotellis.

 

 

REGISTREERU

RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUS

Majandusarvestuse Keskusel on üle 20. aastane kogemus raamatupidamise algkursuse korraldamisel. Pikaajaline kogemus ja koolitusel osalejate poolt antud kõrge hinnang annab tunnistust sellest, et tegemist on ühe parima kursusega Eestis omasuguste seas. Paljud Eesti juhid ja otsustajad on saanud oma esimesed raamatupidamisteadmised meie juures.

KELLELE KURSUS ON MÕELDUD ?

· Algajad, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega.

· Ühe valdkonnaga tegelenud raamatupidajad.

· Väike- ja perefirmade juhid ja raamatupidajad.

· Ettevõtjad.

ÕPIVÄLJUNDID.

Majandusarvestuse Keskuse raamatupidamise algkursuse lõpetanu:

· on läbinud kursuse vastavalt õppekavale ja sooritanud Majandusarvestuse Keskuse testi;

· oskab korraldada väikeettevõtte raamatupidamist;

· on tutvunud põhiliste arvestusvaldkondadega;

· omandanud algteadmised investeerimisest ja finantseerimisest;

· oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;

· tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone;

· oskab leida lahendusi ettevõtet puudutavatele raamatupidamislikele küsimustele.

 

I ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai (Majandusarvestuse Keskus)
Sissejuhatus. Raamatupidamise algtõdede tutvustamine. Terminoloogia. Bilanss. Kahekordne kirjendamine. Bilansis toimuvad muudatused.

II ÕPPEPÄEV Lektor: Margus Tirp (Majandusarvestuse Keskus)
Kassa- ja pangaoperatsioonide arvestus. Ostuarveldused. Laoarvestus. Inventuurid. Dokumentatsioon.

III ÕPPEPÄEV Lektor: Lektor Toomas Schipai (Majandusarvestuse Keskus).
Palgaarvestus. Sotsiaalmaks. Üksikisiku tulumaks. Maksuvaba tulu arvestus 2022. Töötuskindlustusmaksed. Erisoodustused. Töölähetused. Isikliku sõiduauto kasutamise kulud. Tööandja sõiduauto maksustamine 2022.

Lektor Margus Tirp (Majandusarvestuse Keskus).
Põhivara, amortisatsioon. Tootmise ülesanne.

IV ÕPPEPÄEV Lektor: Margus Tirp (Majandusarvestuse Keskus)
Müügiarvestus. Kulud. Käibe- ja tulumaks. Dividendide arvestus. Rendiarvestus.

V ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai (Majandusarvestuse Keskus)
Äriseadustik. Äriühingute liigid. Aktsia- ja osakapital. Sissemaksed aktsia- või osakapitali. Raamatupidamisaruannete koostamise põhimõtted. Raamatupidamise aastaaruande koostamise näidisülesanne. Pädevustest.

Kõik päevad kestavad 10.00-17.15.

Päevakava
10.00 – 11.30 Loeng
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Loeng
13.15 – 14.15 Lõuna
14.15 – 15.45 Loeng
15.45 – 16.00 Paus
16.00 – 17.30 Loeng

Kursuse maht on 56 akadeemilist tundi (40  tundi auditoorset tööd ning 16 tundi iseseisvat tööd). Osalejatele antakse koduseid ülesandeid, mida saab esitada lektoritele maili teel kontrollimiseks ja tagasiside saamiseks.

Kursuse maksumus 209 EUR (käibemaksu ei lisandu) sisaldab loengut ja jaotusmaterjale (ei sisalda kohvipause ja lõunat).
Meie kursustel osalenud ja selle eest tasunud füüsiline isik saab maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata tasutud koolituskulud.

EM Majandusarvestuse OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

RAAMATUPIDAJA ALGKURSUSE ÕPPEKAVA KOOSTAMISEL OLEME LÄHTUNUD RAAMATUPIDAJA KUTSESTANDARDITEST 5 JA 6. KURSUS LÕPEB 20 KÜSIMUSEST KOOSNEVA TESTIGA JA OSALEJA SAAB TUNNISTUSE, MIS SISALDAB KÄSITLETUD TEEMADE LOETELU.

Categories: ,